PRIPRAVA TERENA

Optimalne razmere v zemlji so eden izmed osnovnih pogojev za uspešno polaganje travnih tepihov z dolgoročnim uspevanjem travne ruše na vaši lokaciji. Najprimernejša je rodovitna humusna zemlja, v kolikor pa je ilovnata ali glinena zemlja je priporočljivo dodati mivko.

Polaganje-Travne-Ruse-1

Teren za PRVO POLAGANJE TRAVNE RUŠE ali setev trave

Rodovitno humusno zemljino ali mešanico zemlje in mivke (razmerje 2/3 zemlje, 1/3 mivke) poravnamo in utrdimo. V kolikor je zemljina grobe strukture jo najprej zdrobimo v fino strukturo za lažjo obdelavo. Teren utrdimo tako, da preprečimo kasnejše neravnine po polaganju travne ruše in uporabi terena. Vrhnji sloj utrjene - povaljane površine plitko pograbljamo in fino poravnamo.
Tako pripravljen teren je primeren za polaganje travne ruše.
Pri pripravi tal za polaganje upoštevamo debelino travne ruše, torej teren pripravimo 2-3 cm od končne željene višine.

Polaganje-Travne-Ruse-2

Teren za MENJAVO TRAVNE RUŠE ali setev trave

Staro travno rušo obvezno odstranimo (ročno ali strojno) ali uničimo (kemično ali fizično). Nato se lotimo postopka za prvo polaganje travne ruše.

Polaganje-Travne-Ruse-3

POLAGANJE

Tako pripravljena podlaga je primerna za polaganje travne ruše. Polaganje je zelo enostavno. Zvitek položimo in ga odvijemo. Ko je odvit, ga še vedno lahko premikamo v primernejši položaj. Zvitke polagamo v vrsto enega za drugim, naslednjo vrsto pa pričnemo z zamikom (kot zlaganje opek). Pomembno je, da se kosi travne ruše ne prekrivajo. Za rezanje ob robovih si pomagamo s tapetniškim nožem. Položeno travno rušo povaljamo, da poravnamo vse »robove« ob stikih.

Polaganje-Travne-Ruse-4

ZALIVANJE

Po končanem polaganju travnih tepihov travno rušo obilno zalijemo, da premočimo travno rušo in zemljino vsaj 10-15 cm v globino, to še posebej velja kadar polagamo travno rušo v poletnih ali sušnih mesecih. Čeprav so naslednja zalivanja manj intenzivna, morajo biti vsakodnevna, da se zagotovi vzdrževanje vlage v zemlji in travni ruši. Zalivamo po potrebi do močne ukorenitve travne ruše.

Polaganje-Travne-Ruse-5

KOŠNJA

Po petih do desetih dneh od polaganja, travno rušo prvič pokosimo. S prvimi odkosi porežemo samo konice trave, na daljni odkosi pa so vse večji, tako da dosežemo želeno končno višino trave (okrog 4 cm). Nikoli ne pokosimo več ko 1/3 travne bilke (recimo iz 9 cm pokosimo na 6 cm). Višina odkosa naj bo odvisna tudi od letnega časa: v pomladnem in jesenskem času kosimo nižje, v vročih dneh in poletnih mesecih pa višje. Glede pogostosti košenja velja: pogosteje, kot se travna ruša kosi, bolj gosta je le-ta. Rezila kosilnice za košenje travne ruše morajo biti dobro nabrušena.

Polaganje-Travne-Ruse-6

GNOJENJE

Travno rušo gnojimo z dušikovimi, kalijevimi in fosforjevimi gnojili. V rastnih mesecih, to je od marca do septembra, naj bo dušik prevladujoč ali vsaj v enakem razmerju do ostalih dveh elementov. V jesenskem času prenehamo gnojiti z dušikovimi gnojili in travni ruši dodajamo v večjemu razmerju fosfor, kalij in mikroelemente. V tem času se travna ruša prične pripravljati na zimo, zato pretirana zaloga z dušikom lahko povzroči slabšo odpornost. Gnojite, ko so napovedane obilne padavine, drugače po gnojenju močno zalijte. V primeru premalo zalite trate lahko ne stopljene granule gnojila povzročijo ožig trave v vročih dneh.

Polaganje-Travne-Ruse-71